Hoppa till innehåll

Om oss

FUB startade som Föräldraföreningen för Utvecklingsstörda Barn.  Numer är vi en förening där alla personer med intellektuell funktionsnedsättning / utvecklingsstörning. Här skall alla kunna bedriva ett självständigt föreningsarbete på sina villkor.

Vår lokala förening har medlemmar och arbetar i 5 olika kommuner. Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, samt Kil och Forshagas kommuner. Tillsammans är vi drygt 400 medlemmar.

Vi försöker påverka kommunerna för att barn, ungdomar och vuxna ska kunna leva ett gott liv. Vi kan också vara ett stöd för medlemmar som behöver någon att tala med.

Vi ordnar också fritidsverksamhet för våra medlemmar, t ex resor, träffar, danskvällar och kurser.

På vår hemsida hittar du information om vår lokalförening och om vad som är på gång i våra kommuner.

Vi hoppas att FUB som förening ska fortsätta växa, utvecklas och bli ännu starkare.
Ju fler vi är, ju starkare kan vi vara..