Hoppa till innehåll

Styrelsen

Styrelse och förtroendevalda 2024

Styrelsen:
Ordförande: Rose-Marie Abrahamsson
Vice ordförande: Kenth Martinsson
Kassör: Vakant

Ledamöter:

Ester Wästlund
Lise-Lotte Bengtsson
Marianne Arnoldsdotter
Martha Jansson
Ilona Svantesson
Ulf Helinder
Wanja Asplund

Ersättare:

Jenny Berg Mortensen
Christina Åberg

Revisorer
Sune Boss
Per Hansson
Lennart Björck (ersättare)

Valberedning
Jan Fredriksson
2 vakanta platser

Firmatecknare
Rose-Marie Abrahamsson
Kenth Martinsson
Stig-Arne Persson

Fondstyrelsen
Birgitta Nordgren
Ester Wästlund
Jenny Berg Mortensen

Representation FUB Värmland
Markus Redman
Sune Boss
Lena Rohdin (ersättare)

Representation HSO Karlstad
Wanja Asplund
Louise Söderlind

Fest kommittén
Sofie Persson (sammankallande)