Hoppa till innehåll

Styrelsen

Ordförande: Rose-Marie Abrahamsson
Vice ordförande: Kenth Martinsson
Kassör: Vakant

Ledamot: Ester Wästlund
Ledamot: Lise-Lotte Bengtsson
Ledamot: Marianne Arnoldsdotter
Ledamot: Martha Jansson
Ledamot: Ilona Svantesson
Ledamot: Ulf Helinder
Ledamot: Wanja Asplund

Ersättare: Jenny Berg Mortensen