FUB KUNGSBACKA

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska synas, höras och ta plats!

På vår hemsida hittar du information om vår lokalförening och om vad som är på gång i vår kommun.

Vi hoppas att FUB som förening ska fortsätta växa, utvecklas och bli ännu starkare. Ju fler vi är, ju starkare kan vi vara. Vi önskar för 2020 att fler medlemmar aktivt vill delta i styrelsearbete och aktiviteter. Vi har många uppdrag och behöver hjälpas åt så att föreningen ska kunna fortsätta arbeta med alla viktiga frågor framöver.

Policy för sociala medier:
Fotografering görs på alla våra aktiviteter och bilder läggs ut på vår hemsida. Detta tycker många är jätteroligt och används också som arbetsmaterial för personal gentemot brukare.
Det finns ingen lag som säger att vi inte får göra det om inte bilderna är kränkande. Används bilder i reklamsyfte så ska personer tillfrågas och informeras om de vill vara med. Det gör vi.
Vi uppmanar alla som inte vill vara med på bilder att meddela detta vid aktiviteterna.

FUB Kungsbackas hemsida är under upparbetning och mer information kommer efter hand.

Kontaktperson

Kerstin
Tegnér
kerstin.tegner@telia.com
070-403 49 91

Bankgiro

845-2096

Länsförbund

FUB Hallands län