Kalender

FUB LIDINGÖ

Lidingö FUB är en politiskt obunden ideell förening som arbetar för att våra enskilda medlemmar ska inkluderas, integreras och synas i samhället samt ha goda levnadsvillkor.

Kontakta oss gärna på 08 520 277 11

fublidingo@gmail.com

organisationsnummer; 813600-4010

Kontaktperson

Elisabeth
Assis
lisen.assis@bredband.net
08-767 78 48

Plusgiro

51 40 46-2

Länsförbund

FUB Stockholms län