Tom

Anhörigaktiviteter

Det finns stöd till anhöriga på Lidingö stad.

Stöd Enskilda samtal och telefonkontakt. Information för både dig och din närstående om vilket stöd som finns att få från samhället. Anhöriggrupper och anhörigcirklar för råd, stöd och erfarenhetsutbyte.

Aktiviteter Hos oss kan du pröva ett antal hälsofrämjande aktiviteter, som exempelvis yoga, massage och mindfulnessövningar. Information Vi ger regelbundet utbildningar och temaföreläsningar.
Anhörigstödet samarbetar bland annat med frivilligorganisationer och föreningar

Kontakta eller anmäl dig till anhörigkonsulenten enligt bilaga.

Läs mer

Senast uppdaterad:
juli 6, 2020