Hoppa till innehåll

Vad tycker medlemmar?

Publicerad:

Medlemmar efterfrågar var 23års-gränsen för kortis kommer ifrån, varför man ska ta bort verksamheten från
ungdomarnas hemort samt protokoll där dessa beslut tagits.
Trycka på för att få politiker att förstå att nya bostäder på Lidingö är ett måste.
Jobba för att LSS-hälsan har en preventiv uppgift som stöttar ett gott liv för våra funkisar.
Jobba för att kunna sätta in preventiva åtgärder så inte vanvård riskerad.
Utbildning i demensfrågor för LSS-handläggare och personal.
Utöka samverkangruppen att gälla även ansvariga tjänstemän på LKF.