Tom

Fokus och verksamhetsplan

I vår plan (bilaga) har vi fokus på Boende, Daglig verksamhet, Fritiden, Hälsa/Sjukvård, Höjd kunskapsnivå kring LSS och Funktionsnedsättning samt Tillgänglighet till det Offentliga Rummet

Två presentationsmaterial finns bilagt. Här finns också en minneskarta om alla de kontaktytor som anhörig har för sin funktionsnedsatta person.

Senast uppdaterad:
april 8, 2022