Tom

Protokoll 2020

Jan 2020 Vi förberedde och hade samverkansmöte med staden. Se bilagt Ett funktionshinderpolitiskt program ska sjösättas enligt beslut i nämnden (Vårt initiativ) Se bilaga

Feb 2020 Verksamhetsberättelse för 2019 och årsmötet Samverkansmöte, se bilaga

Mar 2020 Vi blev faktiskt kallade till samverkan om de åtgärder som behövde införas pga pandemin. Se bilaga

April 2020 Vi gav synpunkter på Ögruppens lokaler och verksamhet, se bilagor

Maj 2020 Vi ställer frågor till tillgänglighetsrådet, tex hur direktivet ser ut för framtagning av ett funktionhinderpolitiskt program.

Juni 2020 Samverkansprotokoll samt protokoll från tillgänglighetsrådet , se bilagor

Aug 2020 Förslag till samverkansagenda, se bilagor

Sep 2020 Vad är viktigt i FHPP vid extra arbetsmöte samt motsträvig samverkan (frågor) bilagor

Okt 2020 Frågar efter medlemmarnas prio och rullstolsdans bilagor

Nov 2020 Information som värks fram snarare än samverkan. Se protokoll

Dec 2020 Möte med Lidingö stadsjurist. Hur har samverkan gått, sekretessfrågor och ”Funkisprat”

 

 

Senast uppdaterad:
september 28, 2021