FUB MALMÖ

En intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Kontaktperson

Jolanta
Flink
fub@telia.com
070-299 05 78

Bankgiro

186-1087

Länsförbund

FUB Skåne län