Hoppa till innehåll

FUB MARIESTAD

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska synas, höras och ta plats!

På vår hemsida hittar du information om vår lokalförening och om vad som är på gång för våra medlemmar.

Vi hoppas att FUB som förening ska fortsätta växa, utvecklas och bli ännu starkare. Ju fler vi är, ju starkare kan vi vara. Vi önskar för att fler medlemmar aktivt vill delta i styrelsearbete och aktiviteter. Vi har många uppdrag och behöver hjälpas åt så att föreningen ska kunna fortsätta arbeta med alla viktiga frågor framöver.

Kontaktperson

Ola Hällsås
ola.hallsas@gmail.com
070-560 31 46

Bankgiro: 5341-2953

Plusgiro: 224426-8

Webbplats: https://www.fub.se/lokal/fub-mariestad/

Länsförbund: FUB Västra Götalands län