FUB NACKA-VÄRMDÖ

Välkommen till FUB Nacka Värmdö

Våra medlemmar är personer med utvecklingsstörning, deras anhöriga och andra intresserade. Vi har mycket att lära av varandra och kan tillsammans skapa förutsättningar för att personer med utvecklingsstörning kan få ett gott liv.

Vi väntar fortfarande på de nya lokaler vi ska dela med andra föreningar i Nya Nacka.
Fram tills de är klara kommer vi ha vissa av våra medlemsaktiviteter i hyrda lokaler på annan plats. Uppgifter om detta kommer via medlemsbrev eller i mejl. Vi har en Facebook grupp som heter FUB Nacka Värmdö.

Vi har inget kansli som är bemannat, ej heller telefontider.

Har du frågor eller förslag är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, via telefon eller e-post: fubnackavarmdo@gmail.com

Vi söker fler personer (anhöriga och andra intresserade) som kan hjälpa till med våra aktiviteter och delta i vårt viktiga intressepolitiska arbete. Arbetet är ideellt, och för att kunna genomföra våra aktiviteter så måste vi bli fler som hjälps åt. Vi som ingår i styrelsen idag har andra åtaganden också, eller så är vi föräldrar till barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar.
Är du intresserad, tveka inte att kontakta någon i styrelsen! Det är ett fantastiskt roligt, ett givande och viktigt arbete och framför allt uppskattat av föreningens medlemmar.

Vi söker även någon som kan hjälpa till med musikunderhållning på våra träffar! Alla tips välkomna!

Kontaktperson

Katarina
Berggren
fubnackavarmdo@gmail.com

Plusgiro

49 79 01-9

Länsförbund

FUB Stockholms län