FUB NACKA-VÄRMDÖ

Välkommen till FUB Nacka Värmdö

Våra medlemmar är personer med utvecklingsstörning, deras anhöriga och andra intresserade. Vi har mycket att lära av varandra och kan tillsammans skapa förutsättningar för att personer med utvecklingsstörning kan få ett gott liv.

Handikappforum har flyttat till nya lokaler i Björknäs centrum, adress Paviljongvägen 14. Tyvärr är dessa lokaler inte riktigt anpassade för besökare med rullstol så vi kommer ha vissa av våra medlemsaktiviteter i hyrda lokaler på annan plats. Uppgifter om detta kommer via medlemsbrev

Vi delar lokalerna med flera andra föreningar.Vi har dock inget kansli som är bemannat, ej heller telefontider. Har du frågor eller förslag är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, via telefon eller e-post: fubnackavarmdo@gmail.com

Vi söker fler personer (anhöriga och andra intresserade) som kan hjälpa till med våra aktiviteter och delta i vårt viktiga intressepolitiska arbete. Allt arbete är ideellt, men för att kunna genomföra våra aktiviteter så måste vi bli fler som hjälps åt. Vi som ingår i styrelsen idag är nästan alla föräldrar till ungdomar eller unga vuxna med olika funktionsnedsättningar. Är du intresserad, tveka inte att kontakta någon i styrelsen! Det är ett fantastiskt roligt, givande och viktigt arbete och framför allt uppskattat av våra medlemmar.

Vi söker även någon som kan hjälpa till med musikunderhållning på våra träffar! Alla tips välkomna!

Kontaktperson

Katarina
Berggren
fubnackavarmdo@gmail.com

Plusgiro

49 79 01-9

Länsförbund

FUB Stockholms län