Medlemsavgift 2020

Från och med nästa år betalar alla medlemmar i FUB lika mycket i medlemsavgift, oavsett var vi bor i landet. Den nya medlemsavgiften är 240 kronor. Föreningen behåller 80 kronor per huvudmedlem.
Men är du medlem i FUB och vill lägga till någon i din familj, kostar det bara 60 kronor per familjemedlem. Familjemedlemmar behöver inte bo på samma adress, tala bara om vilken FUB-medlem som familjemedlemmen hör ihop med. Föreningen behåller hela avgiften för familjemedlemmar.
Med en ny enhetlig medlemsavgift kommer vi få mycket lättare att göra kampanjer för att värva nya medlemmar. Det blir också lättare att hantera autogiro och inte så krångligt i medlemssystemet.
En samlad utbetalning sker 1 gång per år till lokalföreningen. Underlaget baseras på antal betalda medlemmar per den 31 december året innan utbetalningen sker. Utbetalningen sker först efter det att förbundet fått in relevanta årsmöteshandlingar från lokalföreningen i fråga.
Senast uppdaterad:
mars 16, 2020