Tom

Styrelse för FUB Norduppland

Styrelsen
Ordförande Leif Rundlöf 026-132648
Vice ordf. Anna Rautio 0293-71394
Kassör Nils-Erik Forsberg 0293-10082
Sekr. Lilian Stjernberg 0293-41096
Vice sekr. Ing-Britt Enander 0293-50348
Stina Nilsson 070-8339795
Jan Smedberg 0293-10320
Lisbeth Holmkvist 070-4333259

Ersättare
Ulrika Falk 070-6295006

Medlemsrådgivare (Ring om Du önskar enskilt samtal)

Christina Forsberg 0293-10082
Anna-Stina Larsson 0293-12801

Senast uppdaterad:
juni 5, 2018