FUB OCKELBO

Kontaktperson

Helena
Ingelsson Arkesjö
helena.arkesjo@gavlenet.se
070-691 11 83

Bankgiro

610-6769

Länsförbund

FUB Gävleborgs län