Hoppa till innehåll

Om FUB Örebro län

Örebro län består av 12 kommuner från Ljusnarsberg i norr till Laxå i söder.
Länsförbundet FUB Örebro län består av 3 lokalföreningar.
Länsförbundets högsta beslutande organ är ombudsmötet som bland annat väljer styrelse.

 

Länsförbundets uppgift är:

att främja stöd, sevice, omvårdnad och utbildnig för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv.

att verka för att personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt

att i övrigt verka för att personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor.

Länsförbundet eftersträvar samarbete med andra organisationer.

I sin verksamhet ska länsförbundet tillvarata lokalföreningarnas och deras medlemmars gemensamma intressen, bidra till ökad information mellan lokalföreningarna och söka bilda nya sådana, samt i kontakt med förbundsstyrelsen stödja och stimulera det gemensamma arbetet och samverka med övriga länsförbund.

LFUB:s kansli
Örebro Länsförbund FUB
Mellringevägen 120B
703 53 Örebro
Tel: 019-103561
E-post: orebrolan@fub.se

Följ oss gärna på vår Facebook sida FUB Örebrolän