Hoppa till innehåll

Nätverk för syskon

Vuxensyskon

Är ett projekt som drivs av Bräcke diakoni. Målet är att uppmärksamma vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning. En anhöriggrupp som varken syns i den offentliga debatten eller får något stöd.

Mer information:
Om projektet Vuxensyskon på Bräcke diakonis nyhetssida

Siblings by Passalen

Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. Deras fokusgrupp är barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) .

De driver nu arvfondsprojektet ”Siblings by Passalen” som riktar sig till unga personer som har syskon med funktionsnedsättning.

De ordnar syskonträffar, syskonläger och föreläsningar kring syskonområdet.

De har också startat nätverk på Facebook som heter Siblingsbypassalen, slutet enbart för syskon.

Silbings på Facebook