FUB:s verksamhetsinriktning 2020-2024

Agenda 2030 har 17 globala mål

Riksförbundet FUB tog ett beslut på förbundsstämman i maj att vi ska arbeta särskilt med åtta globala mål. Det betyder att alla FUB föreningar ska jobba med fokus på dessa åtta mål.

kolla in filmen så får du veta vilka, hur vill du att vi ska arbeta?

 

Senast uppdaterad:
juni 1, 2020