Hoppa till innehåll

FUB Ang. e-ligitimation

Markus Petersson, ordförande för Inre Ringen Sverige, och FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn

PRESSMEDDELANDE – 17 NOVEMBER 2022
FUB håller med Anna Kinberg Batra om statens ansvar för e-legitimation

”Sverige måste en införa en statlig e-legitimation”. Så skriver Anna Kinberg Batra, utredare om statens roll på betalningsmarknaden, på DN Debatt den 16 november. I artikeln beskriver hon bland annat det orimliga i att personer med funktionsnedsättning kan ha stora svårigheter att legitimera sig elektroniskt eftersom man saknar tillgång till mobilt bank-id.
– Ja, man får stora problem i vardagen när man inte kan använda bank-id, säger Markus Petersson, ordförande för Inre Ringen Sverige (FUB:s medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning, IF). Det finns många fördelar med det digitala samhället, men många hamnar utanför, för att de inte har samma möjligheter som andra.
FUB har länge drivit frågan om behovet av en statlig e-legitimation som kan användas av alla. Många personer med IF nekas bank-id med hänvisning till funktionsnedsättningen.
– Det är diskriminering. Tillgång till samhällets alla delar är en mänsklig rättighet. Genom en statlig e-legitimation tar staten ansvar för allas rätt att kunna identifiera sig och använda samhällets tjänster, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.
En person med IF kan behöva stöd för att få tillgång till digitala tjänster. Det finns idag många hinder för gode män och anhöriga att ge stöd om personen med funktionsnedsättning inte själv kan använda en e-legitimation.
– Det måste finnas säkra identifikationslösningar som gör det praktiskt möjligt för exempelvis en god man att hjälpa sin huvudman, säger Christina Heilborn.