Hoppa till innehåll

FUB delar Riksrevisionens kritik av Samhall

PRESSMEDDELANDE – 30 JUNI 2023
FUB delar Riksrevisionens kritik av Samhall

Samhall, som ska erbjuda meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning, får stark kritik i ny rapport. Samhall brister i att ge utvecklande arbeten, har för stora personalgrupper och ett för ensidigt utbud av arbetsuppgifter, skriver Riksrevisionen.
Riksrevisionens bedömning är att såväl regeringens som Samhalls styrning i alltför hög grad har prioriterat affärsmässig utveckling framför utveckling av de anställdas arbetsförmåga.
– Riksförbundet FUB delar mycket av kritiken i Riksrevisionens rapport, säger förbundsordförande Anders Lago. Samhall startades för att ge framför allt personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) möjlighet till ett meningsfullt jobb. Idag är det inte så. Verksamheten är inte anpassad för personer med IF. Det är därför bra att Riksrevisionen uppmanar regeringen att se över verksamheten inom Samhall.
Samtidigt som Riksrevisionen är kritisk mot stora delar av Samhalls verksamhet konstaterar man att bolaget har ett mycket viktigt uppdrag, och att de anställda i hög grad tillhör den grupp som Samhall är till för.
– Det är svårt för personer med en funktionsnedsättning att få ett jobb idag. Av de ungdomar som lämnar gymnasiesärskolan (kallas anpassad gymnasieskola från 2 juli 2023) har enbart 9 procent arbete ett år efter examen. 51% har daglig verksamhet och 32% gör inget alls, säger Anders Lago.
– Regeringens översyn av Samhall bör därför utvidgas till en översyn av hela arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning. Det är för få som får möjlighet till ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, Arbetsförmedlingen fungerar dåligt för personer med funktionsnedsättning, och Samhalls inriktning och verksamhet är inte anpassad till målgruppen.
Riksrevisionen presenterade sin granskning den 29 juni 2023: Samhalls samhällsuppdrag – styrning och organisation i behov av förändring (RiR 2023:14)
För ytterligare information, kontakta Riksförbundet FUBs ordförande Anders Lago, telefon 070-851 84 61.