Hoppa till innehåll

FUB kommenterar: Bra förslag stärker rätten till assistans

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Fotograf: Charlotte Rückl

PRESSMEDDELANDE – 15 FEBRUARI 2022
FUB kommenterar: Bra förslag stärker rätten till assistans

Steg i rätt riktning för att stärka rätten till personlig assistans – Funktionsrätt Sverige kommenterar regeringens förslag som kom i fredags, vilket ska stärka rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans.
FUB anser också att regeringens förslag innebär en förbättring, framför allt för barn med assistans och deras familjer.
– Det är välkommet eftersom att som rättsläget ser ut i dag får inte alla tillgång till relevant och individanpassat stöd som de har rätt till, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. För en del barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är personlig assistans den mest ändamålsenliga stödinsatsen. Att så många då har nekats personlig assistans står i strid med Sveriges funktionshinderpolitiska mål om full delaktighet och jämlika levnadsvillkor.