Hoppa till innehåll

Skrivelse om Omvårdnadsbidraget

Autism- och Aspergerförbundets, Riksförbundet FUB:s och Svenska Downföreningens logotyper

PRESSMEDDELANDE – 16 MARS 2022
Skrivelse om omvårdnadsbidraget till socialdepartementet

FUB har tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet och Svenska Downföreningen skrivit om omvårdnadsbidraget till socialdepartementet.
Försäkringskassan och regeringen har fått kritik för att det nya omvårdnadsbidraget (tidigare vårdbidrag) inte fungerar. De nya reglerna gör att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får mindre pengar.
– Föräldrar ger mycket stöd till sina barn med intellektuell funktionsnedsättning. Det är oacceptabelt att en grupp föräldrar som redan tar stort ansvar och är ekonomiskt pressade får mindre ersättning, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans handläggning och lämnat både kritik och förslag på förbättringar. Försäkringskassan har svarat att man inte håller med om granskningen.
– Regeringen har varit tydlig med att det inte har varit avsikten att det ska bli svårare att få ersättning. Man måste agera snabbt nu för att se till att Försäkringskassan ger föräldrarna rätt stöd, säger Christina Heilborn.
Undertecknande organisationer menar att regeringen genom ISF:s rapport har svart på vitt att den reform som genomfördes 2019 medfört allvarliga försämringar för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Det är tydligt att Försäkringskassan inte tagit intryck av granskningen och att några betydande förändringar sannolikt inte kommer till stånd. Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen uppmanar därför socialdepartementet och regeringen att agera för en mer långsiktigt hållbar lösning i linje med fastslagna intentioner. Socialförsäkringen, där omvårdnadsbidraget ingår, fyller en viktig samhällsroll och ska utgöra en trygghet för familjer med särskilda behov.
Skrivelsen bifogas.
Rapport från ISF:
Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag
En granskning av de reformerade stöden till personer med funktionsnedsättning
Försäkringskassans svar:
Svar på ISF-rapport Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag – En granskning av reformen reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning