Hoppa till innehåll

Stark koppling mellan vanvård i LSS

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn och förbundsordförande Anders Lago. Fotograf: Linnea Bengtsson

PRESSMEDDELANDE – 4 MARS 2022
Stark koppling mellan vanvård i LSS-bostäder och bristande kompetens

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i sin årliga rapport Vad har IVO sett 2021?, på nytt visat på allvarliga brister i LSS-bostäder för barn och unga respektive vuxna. Brister som kopplas ihop med personalens bristande kunskap.
– Vi upprörs starkt av hur barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning drabbas av de stora kompetensbristerna, men är tyvärr inte förvånade, säger Riksförbundet FUB:s ordförande Anders Lago. FUB har i många år efterlyst en statlig kompetenssatsning på personal i LSS-verksamhet – ett LSS-lyft – i likhet med de stora satsningar som gjorts inom äldreomsorgen.
IVO visar att vart fjärde barnboende har brister. Av dessa har hälften kvalitetsbrister som allvarligt påverkar omsorgen av barnen. Det förekommer exempelvis att barn är inlåsta i sina lägenheter och att sovplatsen är en madrass på golvet med en bur runt om. Ett annat exempel är barn som trycks ner i saccosäckar när de är i affekt.
– IVO:s exempel på otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder som används mot barn är mycket allvarliga, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Det handlar om ren vanvård och går helt stick i stäv med att LSS-insatser är frivilliga och ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Att använda tvång på det här sättet bryter även mot både barnkonventionen och funktionsrättskonventionen.
Tvångs- och begränsningsåtgärder används även i LSS-bostäder för vuxna. Som särskilt allvarliga exempel nämner IVO inlåsning, fasthållning och användning av handfängsel.
– Även många vuxna med intellektuell funktionsnedsättning tillhör en särskilt utsatt grupp, säger Christina Heilborn. Många kan inte själva berätta vad de har varit med om. Om det inte finns anhöriga som kan slå larm finns risk för att övergreppen kan pågå under lång tid.