Hoppa till innehåll

Usel krisberedskap i många kommuner

PRESSMEDDELANDE – 29 MARS 2022
Ge fler chans att gå folkhögskola

Folkhögskolan har unika möjligheter till vidare studier och ett meningsfullt sammanhang för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), konstaterar Folkbildningsrådet i sin nya rapport ”Folkhögskolans deltagare med intellektuell funktionsnedsättning”.
Trots detta har utbudet av kurser för personer med IF stadigt minskat samtidigt som fler söker sig till folkhögskolan för att få studera efter gymnasiesärskolan. Många folkhögskolor tvingas säga nej till sökande på grund av bristande resurser. Skolorna har både kompetens och en tillgänglig fysisk miljö, men saknar ekonomi för det extra stöd som deltagarna behöver för att tillgodogöra sig utbildningen och att kunna bo på skolan. Folkhögskolorna menar att de statliga bidrag som finns inte är tillräckligt förutsägbara och att de dessutom inte täcker de merkostnader skolan har.
– Det stämmer bra med den uppfattning vi har om både de positiva möjligheterna och hur svårt det är för Folkhögskolorna att få ekonomisk hållbarhet för att ordna utbildning för personer med IF, säger Robert Öberg, ombudsman för skola och utbildning på Riksförbundet FUB.
Folkbildningsrådet anser att det finns anledning att arbeta vidare med hur resurserna till folkhögskolor och studieförbund kan utformas för att öka tillgängligheten till studier för personer med IF. Det handlar både om att utreda det statliga stödet till Folkbildningsrådet men också att se över de statliga bidrag som folkhögskolor kan söka hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Folkbildningsrådet lyfter också folkhögskolans uppfattning om att det saknas en tydlighet i lagstiftning och gränsdragningar mellan kommunernas och Försäkringskassans ansvar vilket försvårar folkhögskolans möjlighet att ta emot deltagarna med stödbehov. Flera folkhögskolor berättar om att personer med IF ibland tvekar och tackar nej till plats för att inte riskera att få sitt stöd enligt LSS omprövat.
– Med erfarenhet av vårt samarbete med Mora folkhögskola har det verkligen blivit tydligt hur svårt det kan för den enskilde att kunna kombinera utbildning och stöd enligt LSS.
Folkbildningsrådet har i uppdrag att följa upp funktionshinderpolitiken under perioden 2021–2031 och kommer i det arbetet bland annat titta närmre på hur man kan öka tillgången till folkbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
I februari 2020 uppvaktade FUB utbildningsdepartementet med anledning av att utbildningen Anpassad IT på Mora folkhögskola var nedläggningshotad.
– Det är jättebra att vi nu, genom rapporten, får en heltäckande bild av situationen.
Se också:
Folkbildning ger förutsättningar till självständighet och delaktighet – blogginlägg av Robert Öberg och Kerstin Gatu, Mora folkhögskola.