Hoppa till innehåll

Webbinarium – Kvalitet i LSS-verksamhet: hur påverkar organisationens struktur och chefers roll?

onsdag 6 mars kl 13:00 till kl 14:00

Medverkande: Petra Björne, Fil dr FoU-koordinator Malmö stads funktionsstödsförvaltning, forskare Umeå universitet.

Webbinariets innehåll:
Personer med IF med stöd av LSS har ofta insatser under lång tid. Exempelvis kan de bo i en gruppbostad under hela sitt vuxna liv. Därför är det extra viktigt att verksamheten lever upp till lagens syfte att garantera goda levnadsvillkor, det vill säga stödjer egna val och beslutsfattande och är utformad utifrån personens preferenser och behov. Forskning visar att organisationens engagemang och chefers aktiva roll har en viktig påverkan på kvaliteten. Webbinariet kommer att diskutera hur kvalitet i en LSS-verksamhet kan beskrivas och följas upp.

Var: Zoom

Klicka här för att anmäla dig.