Tom

Rättsombud

Föreningen har för närvarande inget rättsombud, men du kan kontakta något av de rättsombud som listas på Riks-FUBs hemsida (klicka på länken http://www.fub.se/rad-stod/rattsombud/lista-over-rattsombud )

Rättsombudet kan hjälpa till med enklare juridiska frågor, så som vad man har för rättigheter enligt LSS, hur man överklagar ett beslut, ansöker om en insats eller att ta kontakt med myndigheter. Rättsombudet kan också vara med som stödperson eller ombud vid möten med myndigheter och handläggare.

Läs mer

Senast uppdaterad:
januari 7, 2020