Hoppa till innehåll

Rättsombud

Föreningen har för närvarande inget rättsombud, men du kan kontakta något av de rättsombud som listas på Riks-FUBs hemsida (klicka på länken http://www.fub.se/rad-stod/rattsombud/lista-over-rattsombud )

Rättsombudet kan hjälpa till med enklare juridiska frågor, så som vad man har för rättigheter enligt LSS, hur man överklagar ett beslut, ansöker om en insats eller att ta kontakt med myndigheter. Rättsombudet kan också vara med som stödperson eller ombud vid möten med myndigheter och handläggare.

Läs mer

Rättsombudets roll

Rättsombudet kan hjälpa medlemmar i FUB med att tala om vilka rättigheter man har enligt rådande lagar. Hjälpen från ett rättsombud är kostnadsfri och rättsombudet har tystnadsplikt. Rättsombudet kan hjälpa medlemmarna i juridiska frågor och har en nära kontakt med föreningens jurister. Rättsombudet får genom dem kontinuerlig information om rättspraxis och lagändringar. Frågor som rättsombudet ska kunna hjälpa till med är till exempel:

  • Ge information om lagar och rättspraxis.
  • Hjälpa till vid ansökan om insats eller vid överklagan.
  • Ge upplysningar om vart man kan vända sig i olika ärenden.
  • Hjälpa till vid myndighetskontakter.
  • Bevaka en medlems rätt vid misstanke om övergrepp eller andra missförhållanden.

Se bilagor:

  • Viktiga frågor för personer med utvecklingsstörning
  • Folder om Rättsombud och Medlemsrådgivare
Bilagor