FUB SOLLENTUNA-VÄSBY

AKTUELLT:

__________________________________

Medlemsmöte

Ett medlemsmöte planeras till slutet av sommaren. Information om tid och plats för mötet meddelas senare och är beroende av corona-situationen samt då hur långt vi har kommit med vaccinationer.

__________________________________

Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls som ett digitalt möte 2021-03-08.

__________________________________

 

Kontakta oss gärna på email: info@sollentuna-vasby.fub.se

Kontaktperson

Ulrika
Lindgren
ulrikalindgren@yahoo.com
08-754 20 65
073-707 18 05

Bankgiro

5583-0871

Länsförbund

FUB Stockholms län