FUB SOLLENTUNA-VÄSBY

AKTUELLT:

__________________________________

Pandemin Covid 19 

På grund av den pågående pandemin så har har vi tyvärr tvingats skjuta upp eller ställa in planerade medlemsaktiviteter. Vi kommer meddela om kommande medlemsaktiviteter så snart smittskyddssituationen tillåter detta.

__________________________________

Årsmöte

Föreningens årsmöte genomfördes 2022-03-23.

__________________________________

 

Kontakta oss gärna på email: info@sollentuna-vasby.fub.se

Kontaktperson

Ulrika
Lindgren
ulrikalindgren@yahoo.com
08-754 20 65
073-707 18 05

Bankgiro

5583-0871

Länsförbund

FUB Stockholms län