FUB Stockholms län

FUB Stockholms län är den sammanhållande länken mellan Riksförbundet FUB:s lokalföreningar i Region Stockholm.

Vårt mål är att verka för en ökad dialog med och mellan våra lokalföreningar och vi samarbetar också med riksförbundet FUB.

Vi arbetar intressepolitiskt inom regionen för att säkerställa vår målgrupps intressen och rättigheter.

Kontaktperson

Johan Jarl
johan.jarl@fub.se
08-546 40 433

Plusgiro

23 96 49-7

Länsförbund

FUB Stockholms län