FUB SUNDSVALL-TIMRÅ

I vår förening kan du skaffa dig kunskaper om ditt barns handikapp.

Få information om ditt barns och din familjs rättigheter.

Få möjlighet att påverka ditt barns framtid genom att delta i diskussioner som vi för med beslusfattande politiker och tjänstemän.

Träffa familjer med erfarenhet av den situation du befinner dig i.

Du kan vara med på aktuella och intressanta medlemsmöten som vi anordnar 2-4 gånger/år.

FUB samverkar regelbundet med kommunen. Vad vill du att FUB tar upp där?

Maila dina synpunkter till sundsvall-timra@fub.se

Önskar du komma i kontakt med annan förälder, hör av dig till oss, så förmedlar vi den kontakten.

Kontakta FUB Sundsvall genom Carina och Gunilla:

Carina Burman
carinaburman56@gmail.com

Gunilla Svanbeck
gunilla.svanbeck@gmail.com

Kontaktperson

Carina
Burman
carinaburman56@gmail.com

Plusgiro

20 43 40-4

Länsförbund

FUB Västernorrlands län