Inre Ringens riksstämma 2021

Den 7/5 hade Inre Ringen Sverige digital Riksstämma via Teams.
Inre Ringen Falkenbergs ordförande Gunilla Karlsson sitter med i Inre Ringen Sveriges styrelse och var nominerad till fyllnadsval som ledamot.

Elin Vesterlund och Mikael Svedberg satt vid datorn och deltog i möte vi fick inte vara med och rösta för Elin kunde bli invald Inre Ringen Sverige styrelsen. Och Mikael Svedberg sitter i Inre Ringen Sverige Valberedningen

Elin och Mikael

Nya Inre ringen Sverige Består av:

Ordförande: Marcus Petersson
Vice Ordförande: Elin Vesterlund
Ledarmöter: Thereses Wappsell, Gunilla Karlsson, Mathias Melin
Sitter kvar Kristine Petersson, Sandra Johansson

Valberedningen Inre Ringen Sverige:
Mikael Svedberg
Barbro Phil
Anna Wändesjö

Läs mer

Senast uppdaterad:
maj 10, 2021