FUB SYDNÄRKE-HALLSBERG

Välkommen till oss i FUB Sydnärke!

Kontaktperson

Karl Gösta
Andersson
kgmorjan@hotmail.com
070-832 92 79

Bankgiro

496-5208

Länsförbund

FUB Örebro län