Tom

Gunborg och Carl Ivhalls minnesfond

Bidrag att söka för resa eller annan aktivitet.

Sydnärkes FUB kommer i år att dela ut medel som i första hand till en eller flera av våra medlemmar med någon form av funktionsnedsättning.

Observera att bidrag ur fonden endast kan sökas vart annat år.

Har du fått pengar från fonden under 2019 är du välkommen med en ny ansökan 2021.

* I ansökan, som ska vara skriftlig, skall för den sökande lämnas uppgifter på vilken resa eller annan aktivitet som planeras.

* Namn, adress och födelsedata

* Namn, adress, telefon och mailadress till vårdnadsgivare, anhörig eller gode man som hjälper sökande och som kan lämna kompletterande uppgifter om så behövs.

* Skriv även om du söker bidrag på annat håll.

Ansökan skall vara skriftlig och så fullständig som möjligt. Det finns ingen blankett för ansökan utan den upprättas och skrivs helt formlös.

Anökan skickas till

Sydnärkes FUB

c/o KG Andersson

Korsbergsgatan 16

694 37  Hallsberg

Mail: kgmorjan@hotmail.com

Senast onsdag den 15 maj 2020

Besked om ansökan beviljas beräknas ske senast den 17 juni 2020. Beviljat bidrag utbetalas därefter under samma månad.

Frågor angående ansökan och dess innehåll besvaras av föreingens styrelse, i första hand av

KG Andersson, tel 070- 832 92 79, kgmorjan@hotmail.com

Med vänliga hälsningar

Sydnärkes FUB

Styrelsen

 

Kolla gärna in bilagan för mer information

Senast uppdaterad:
maj 11, 2020