FUB TORSÅS

På grund av Coronaviruset

så ligger alla våra aktiviteter nere.

Vänligen styrelsen

 

Kontaktperson

Maria
Petersson
piplarsson64@gmail.com
073-340 76 03

Bankgiro

500-2365

Länsförbund

FUB Kalmar län