Uppsala kommun har startat upp en ny daglig verksamhet
som heter Ge makten vidare 2.0.
gemaktenvidare2.0@uppsala.se
Vi i projektet kommer att vara aktiva i att
bygga upp den verksamheten.
Projektet avslutas sista augusti 2021, efter drygt fyra år.
Vi planerar nu för en brukarrevisionskonferens 25-26 augusti 2021 i Uppsala.
Hör av dig till Lotte
om du har frågor.