Uppsala kommun har startat upp en ny daglig verksamhet
som heter Ge makten vidare 2.0.
gemaktenvidare2.0@uppsala.se.
Uppsala kommun har även tagit över ansvaret för Funkiscentralen, brukarrevision inom LSS och strukturerade samtal enligt DMO.
För frågor om projektet hör av dig till Lotte Sederholm