Efter jul, i början av 2021, kommer vi att flytta
till Knivstagatan 10.
Uppsala kommun ska starta upp en ny daglig verksamhet
som ska heta Ge makten vidare 2.0.
Vi i projektet kommer att vara aktiva i att
bygga upp den verksamheten.
Projektet avslutas sista maj 2021, efter fyra år.
Hör av dig till Lotte
om du har frågor.