FUB GER MAKTEN VIDARE

Projektet drevs mellan 2017-2021 med medel från Allmänna arvsfonden. Vi har samlat projektets mest värdefulla resultat från studiecirklar, strukturerade samtal (DMO), brukarrevision LSS med mera under länken https://drive.google.com/drive/folders/0B6UuiP6Ix04fWG9ISGZ3SERvMWc?resourcekey=0-uFQHuSTaikkXmTgwGZ5YrA&usp=sharing På projektets Facebooksida går det att läsa mer om alla aktiviteter, klicka här Uppsala kommun har startat upp en ny daglig verksamhet som heter Ge makten vidare … Fortsätt läsa FUB GER MAKTEN VIDARE