Hoppa till innehåll

Om oss

Styrelsen för år 2024

Aline Groh, ordförande aline.groh@uppsala.fub.se

Pia Ek, vice ordförande, vice ordförande LSS-rådet, ordförande Funktionsrätt Uppsala kommun, föräldragrupp. pia.ek@telia.com

Therese Wappsell Ordförande Inre ringen Uppsala Knivsta. Ledamot i styrelsen för Inre Ringen Sverige.  therese.wappsell@uppsala.fub.se 

Cim Hagström, ledamot

Päivi Adolfsson, ledamot, föräldragrupp.

Anders Linde, ordförande i Tallkrogen anders.linde@live.se

Catarina Bernet, ledamot i LSS-rådet och Funktionsrättsrådet, catarina.bernet@gmail.com

Lotte Sederholm, sekreterare. lotte.sederholm@uppsala.fub.se

Kerstin Roshed sekreterare, samverkan om skolan kerstin.roshed@hotmail.com 

Eleonor Belin Ersättare, även styrelseledamot i Inre Ringen. eleonor.belin@gmail.com

Bo Olsson Ersättare. Informerar om att ha en funktionsnedsättning

Katarina Labajova. Ersättare. Aktiviteter för barn och familjer.

Agneta Sundkvist. Ersättare

 

I vårt FUB bladet maj 2024 finns en presentation av flera av oss!

 

Övriga aktiva medlemmar

Barbro Lewin LSS-frågor och kontaktperson mot Överförmyndarnämnden Barbro.Lewin@statsvet.uu.se

Therese Wappsell är kontaktperson för Inre ringen therese.wappsell@uppsala.fub.se

Anna-Karin Wirén Ansvarar för vår e-postklubb annakarin_wiren@yahoo.se

Sara Hallström Styrelseledamot läns FUB. Engagerad i Ung i FUB och Relationer som funkar. sara.hallstrom@fub.se

Magnus Lindén. Valberedning. Ersättare i LSS-rådet. magnus.linden@uppsala.fub.se 

 

Du?

Vill du också engagera dig?
Är du nyfiken på att vara handledare?
Vill du hjälpa till regelbundet eller någon gång ibland?
Alla insatser spelar roll!
Hör av dig till aline.groh@uppsala.fub.se!
Läs mer

Ansvariga för olika aktiviteter

Daglig verksamhet Pia Ek pia.ek@telia.com

Danser och Café Draget Petter Enevall petter.enevall@uppsala.fub.se

FUB-bladet och övriga aktiviteter Aline Groh aline.groh@uppsala.fub.se

E-postklubb Anna-Karin Wirén annakarin_wiren@yahoo.se

Facebook Kerstin Roshed kerstin.roshed@hotmail.com och Therese Wappsell therese.wappsell@uppsala.fub.se

Gode män och förvaltare Barbro Lewin Barbro.Lewin@statsvet.uu.se

Habilitering Pia Ek pia.ek@telia.com

Kassör Daniel Gardelin Zambon gz-ekonomi.se

LSS-frågor Barbro Lewin Barbro.Lewin@statsvet.uu.se

Skolfrågor  Kerstin Roshed kerstin.roshed@hotmail.com

Övrigt

  • Telefonkontakt  070-0500390    Om du inte kommer fram, skicka ett sms, så ringer någon upp.
  • Post (inklusive fakturor) till oss ska skickas till Kungsgatan 64, 75 318 Uppsala
  • Vårt Organisationsnummer är: 817601-1719