FUB VÄNERSBORG-SÖDRA DAL

Kontaktperson

Kerstin
Svensson
kerstin.svensson.26@gmail.com
0521-173 26
076-817 09 38

Bankgiro

5726-6512

Länsförbund

FUB Västra Götalands län