Tom

Anhörigstödet Vänersborg

Anhörigstöd

Vad innebär anhörigstöd?

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

I Anhörigstödet har du bl.a. möjlighet att delta i eller ta del av:

  • Anhöriggrupper
  • Samtalsgrupper
  • Informationsträffar/föreläsningar
  • Träffpunkter
  • Aktiviteter, studiecirklar
  • Besöksverksamhet
  • Individuella samtal
  • Personlig koordinator

Kurser och träffar som anordnas av Anhörigstödet kan ses nedan under Bilagor.

Senast uppdaterad:
januari 30, 2020