Information om rabatt på resor med Västtrafik

Rabatt med intygskort

Rabatt med intygskort innebär att du som får aktivitetsersättning, sjukersätting eller handikappersättning kan köpa din periodbiljett till ungdomspris. Du får 25 procent rabatt på 30- och 90-dagars periodbiljetter.

Detta krävs för att få rabatt

  • Aktivitetsersättning, sjukersättning eller handikappersättning
  • Intyg för förmånstagare från Försäkringskassan

Gör så här för att få rabatt

För att ta del av rabatten behöver du ett Intygskort från Västtrafik.

Att ha med på resan

  • Biljett
  • Intygskort från Västtrafik
  • Legitimation

https://intygskort.vasttrafik.se/

Senast uppdaterad:
januari 14, 2020