Träff Projekt Vuxensyskon Anhörigstödet i Vänersborg

Pilotgrupp Vuxensyskon
i samverkan med Bräcke Diakoni

 

 

Intresseanmälan till vår pilotgrupp för vuxna syskon till någon med funktionsnedsättning

 

 


Att ha en bror eller syster med funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar uppväxten, men även vuxenlivet. Det finns tankar och känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Projekt Vuxensyskon vill ändra på det!
Du har en möjlighet att anmäla Ditt intresse för att delta i en pilotgrupp som kommer att starta denna höst.
Vi tror att syskon, bara genom att mötas och reflektera över sina erfarenheter, får en ny förståelse för sig själv och en känsla av samhörighet.

 

Innehållet i träffarna kommer att innefatta flera teman som gruppen får tillfälle att samtala, diskutera och reflektera över. Temana handlar om upplevelser och de känslor som är kopplade till situationer som uppkommer eller uppkommit som syskon. Det kommer också handla om vad som får den enskilde att må bra.

Vi som kommer leda gruppen arbetar på Anhörigstödet i Vänersborgs kommun. Vi kommer att träffas under 6 tillfällen på kvällstid, med start senare i höst.
Att delta är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. 

Senaste dag för att lämna ditt intresse är 31 oktober 2018

Vill du få mer information om gruppen eller anmäla Dig, kontakta:

Heléne Larsson
Anhörigsamordnare
Anhörigstödet
0521-72 26 50
helene.larsson@vanersborg.se

Bilagor

Senast uppdaterad:
oktober 3, 2018