Tom

Råd och Stöd

LaSSe Brukarstöd center
LaSSe Brukarstödcenter startar i Vänersborg.

LaSSe i Vänersborg

Sedan 2016 har LaSSe Brukarstödcenter funnits i Vänersborg för att regelbundet kunna ta emot besökare på annan ort än Göteborg.

From våren 2020 befinner vi oss på Norra Järnvägsgatan 2 D, i samma lokaler som Anhörigstödet i kommunen.

En onsdag i månaden finns rådgivare på plats i Vänersborg. Besök bokas på telefon 031-84 18 50.

VÅRENS DATUM

12 februari
11 mars
8 april
6 maj

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig till en person med funktionsnedsättning och
som bor i Västra Götalandsregionen.
Under 2 dagar i månaden kommer vi ha en rådgivare på plats på Vassbottengatan 16 i Vänersborg.
LaSSe Brukarstödcenter är en fristående aktör som på uppdrag av Västra
Götalandsregionen bedriver kvalificerad rådgivning till personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
LaSSes rådgivare har egen erfarenhet av funktionsnedsättning och vi har idag mer än 20 års erfarenhet av att möta personer
med funktionsnedsättningar.
LaSSe Brukarstödcenter kan bland annat bistå med:
– Ansökan av insatser som till exempel Personlig assistans, Färdtjänst och Hemtjänst
– Ansökan om ersättningar som Sjukersättning, Handikappersättning och Vårdbidrag
– Överklaga beslut
– Bistå vid kontakter med myndighetspersoner och följa med på myndighetsbesök hos till exempel kommunen och Försäkringskassan
– Informera om samhällsinsatser och stöd till personer med funktionsnedsättning
Om du redan nu vill komma i kontakt med oss så når du oss på:
www.lassekoop.se
Telefon: 031-841850
E-post: brev@lassekoop.se
Postadress:
LaSSe Brukarstödcenter
Kämpegatan 3, 41104 Göteborg
Välkommen att höra av dig!

Senast uppdaterad:
februari 28, 2020