Hoppa till innehåll

FUB VARBERG

FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn ungdomar och vuxna) har en vision om ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra. Alla människor har lika värde. Det innebär att:

  • Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor
  • Alla ska bemötas med förståelse och respekt för den personliga integriteten
  • Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag
  • Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter
  • Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling
  • Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller hon behöver

På den här länken kan du läsa mer om FUBs vision och mål: https://www.fub.se/om-fub/

Läs om FUB Varbergs historia här  FUB Varberg historia

Läs om FUB Varbergs verksamhet här Vår verksamhet i FUB Varberg

Kontaktperson

Birgitta Voigt
info@varberg.fub.se
072-332 04 20

Bankgiro: 5107-8152

Webbplats: https://www.fub.se/varberg

Länsförbund: FUB Hallands län