Tom

FUB VARBERG

FUB Varberg
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Totalt är vi drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Lokalföreningen i Varberg har idag cirka 200 medlemmar, inkluderat en grupp för de lite yngre kallad FUB Varberg Unga.

Verksamhet
Vi arbetar aktivt med att stödja våra medlemmar i praktiska problem såväl som övergripande frågor, främst på kommunal nivå. Utöver det anordnar vi även aktiviteter så som midsommarfirande, luciafirande, mc-åkning med sidovagn, familjebad, konsertbesök mm och för musikintresserade har vi vårt eget band – Fantastiska UnderhållningsBandet.

En viktig del i föreningen är vår föreningslokal, FUB-gården, som ligger med utsikt över Apelviken. Här har vi vårt kansli och många av våra träffar och aktiviteter anordnas här.

Historik
FUB i Varberg bildades år 1961 av föräldrar som varje måndagsmorgon skickade sina barn med buss till den stora institutionen Hallagården i Heberg. De kände att de hade mycket gemensamt och behövde träffas. På den tiden hade landstinget ansvaret för personer med utvecklingsstörning och så gott som alla från norra Halland hänvisades till Hallagården.

Under ett 20-tal år hade föreningen sina möten hemma hos de olika styrelsemedlemmarna fram tills 1983, då vi fick tillgång till FUB-gården. Kommunen äger gården och även Varbergs Omsorg och Särskolan har verksamheter där under veckorna.

FUB-gården byggdes redan 1806. I kommunens bevarandeprogram från 1991 har den hamnat i den högsta klassen, vilket innebär att den är en ”Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas”.

FUB-gården är även en av gårdarna i Karl Nordströms målning ”Granngårdarna”, som finns på Nationalmuseum i Stockholm. Karl Nordström bodde med sin familj just i FUB-gården under tre somrar, 1893-95. Tillsammans med konstnärerna Richard Bergh och Nils Kreuger bildade de konstnärskollektivet ”Varbergsskolan”, som verkade i slutet av 1800-talet. Det är intressant att tänka på att dessa konstnärer säkert regelbundet träffades på FUB-gården som då ingick i den lilla byn Appelvik.

Kontaktperson

Maria
Johansson
info@varberg.fub.se
072-332 04 20

Bankgiro

5107-8152

Webbplats

Länsförbund

FUB Hallands län