Tom

Medlemsbladet

Medlemsbladet är FUB Värmlands egen tidning till medlemmarna Den utkommer med 2 nummer per år. För innehållet står till viss del medlemmarna själva som skriver egna reportage.

Medlemsbladet vill representera hela FUB Värmland.
Därför uppmanas alla som vill och kan att sända in material till tidningen.
Ju fler som skriver, desto roligare läsning.

Sänd materialet till:

FUB VÄRMLAND KANSLI
Norra Kyrkogatan 4
652 24 Karlstad
Telefon: 070-605 26 20, 054-15 26 51
E-Post: info@fubkarlstad

Senast uppdaterad:
juni 3, 2022