FUB Västernorrlands län

Välkommen till Länsförbundet FUB
i Västernorrlands län!

 

Länsförbundet är ett av 21 länsförbund inom FUB.
Vi samordnar FUB´s verksamhet på länsnivå och har mycket kontakt med landstinget i västernorrland. Vi anordnar även möten med olika politiker från komun och landsting.

Kontaktperson

Plusgiro

66 24 49-8

Länsförbund

FUB Västernorrlands län