FUB Västmanlands län

Länsförbundet Styrelse

Nu har Länsförbundet FUB Västmanland fått en ny styrelse.
Ordförande Margareta Hallner Västerås,
vice ordförande Linda Larsson Hallstahammar,
kassör Mia Wengelin
sekreterare Marie Hjalmarsson Västerås,
Louise Eriksson Sala,
Lena Elg Hallstahammar
Sara Svensson Köping

Vi kommer att ha fokus på hela länet nu kör vi!

Kontaktperson länet
Margareta Hallner 021-12 54 89
eller margareta.hallner@fub.se

 

 

 

Kontaktperson

Margareta
Hallner
margareta.hallner@fub.se
021-12 54 89

Bankgiro

5747-0643

Länsförbund

FUB Västmanlands län