FUB Västmanlands län

Länsförbundet Styrelse

Länsförbundet FUB Västmanland fått en ny styrelse.
Ordförande Margareta Hallner Västerås,
Vice ordförande Linda Larsson Hallstahammar,
Kassör Louise Eriksson Sala,
Ledamot Marie Hjalmarsson Västerås,
Ledamot Carina Craft Köping
Ledamot Lena Elg Hallstahammar
Ledamot Sara Svensson Köping
ersättare Lena Ericson Fagersta

Vi kommer att ha fokus på hela länet nu kör vi!

Kontaktperson länet
Margareta Hallner 021-12 54 89
eller margareta.hallner@fub.se

 

 

 

Kontaktperson

Margareta
Hallner
margareta.hallner@fub.se
021-12 54 89

Bankgiro

5747-0643

Länsförbund

FUB Västmanlands län