Hoppa till innehåll

FUB Västmanlands län

Ny styrelse 2024 – april 2025

Ordförande Margareta Hallner Västerås Omval 1 år
Vice ordförande Linda Larsson Hallstahammar
Kassör Åsa Staflin Västerås nyval 2 år
Ledamöter 
Carina Kraft Köping omval 2 år
Sara Svensson Köping omval 2 år
Johan Ljungkvist Arboga nyval 2 år
Marie Hjalmarsson Västerås
Matilda Hammarqvist Sala
Lena Elg Hallstahammar
Ersättare 
Rolf Lindqvist Västerås nyval 1 år
Lars Sjökvist Köping nyval 1 år

Kontaktperson länet
Margareta Hallner 021-12 54 89
eller margareta.hallner@fub.se

Revisor Lena Olofsson
Valberedning
Maria Jansson sammankallande
Billy Nilsson Hallstahammar
Anna-Karin Appelkvist Hallstahammar

Kontaktperson länet
Margareta Hallner 021-12 54 89
måndag-fredag 10.00-16.00 övriga tider e-post
eller margareta.hallner@fub.se

Kontaktperson

Margareta Hallner
margareta.hallner@fub.se
021-12 54 89

Bankgiro: 5747-0643

Länsförbund: FUB Västmanlands län

Lokalföreningar