FUB Västmanlands län

Länsförbundet Styrelse

Länsförbundet FUB Västmanland fått en ny styrelse.
Ordförande Margareta Hallner Västerås,
Linda Larsson Hallstahammar,
Mia Wengelin Västerås
Marie Hjalmarsson Västerås,
Louise Eriksson Sala,
Lena Elg Hallstahammar
Sara Svensson Köping
Ersättare
Carina Kraft
Siv Birkeståhl

Vi kommer att ha fokus på hela länet nu kör vi!

Kontaktperson länet
Margareta Hallner 021-12 54 89
eller margareta.hallner@fub.se

 

 

 

Kontaktperson

Margareta
Hallner
margareta.hallner@fub.se
021-12 54 89

Bankgiro

5747-0643

Länsförbund

FUB Västmanlands län