Tom

UNDRAR DU NÄR DU FÅR VACCINERA DIG?

Under bilagor finns det med bildstöd

UNDRAR DU NÄR DU FÅR VACCINERA DIG?

Ta del av en preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 i Västmanland. Tidplanen visar de olika faserna, vem som vaccineras, ungefärlig vaccinationsstart och var vaccinationen sker. Planen styrs av vaccintillgången och kan komma att ändras.
1️⃣ Fas 1
? Du som bor på boenden för äldre eller LSS-boende samt personal som arbetar nära dessa personer.
START: Januari.
PLATS: På boendet.
? Du som har hemtjänst/hemsjukvård och de du bor tillsammans med samt personal inom dessa områden.
START: Januari/februari.
PLATS: I hemmet och vaccinationsmottagning.
2️⃣ Fas 2
? Du som är 70 år eller äldre.
START: Februari/mars.
PLATS: Vaccinationsmottagning.
? Du som är över 18 år och får insatser enligt LSS. Samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.
START: Februari/mars.
PLATS: Vaccinationsmottagning. Personal vaccineras i vissa fall på sin arbetsplats.
3️⃣ Fas 3
? Du som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.
START: Mars/april.
PLATS: Vaccinationsmottagning.
4️⃣ Fas 4
? Du som är över 18 år.
START: April/maj.
PLATS: Vaccinationsmottagning.
ℹ️ Följ våra uppdateringar om vaccination på https://www.1177.se/Vastmanland/vaccination-vastmanland
Senast uppdaterad:
februari 3, 2021