Tom

Kontaktpersoner

FUB Västra Gästrikland

Clas Harrysson (ordförande
070-63 27 491 : clas@harrysson.se

Peter Forsberg (sekreterare)
070-534 13 88 : 070-534 13 88

Funktionsrätt Sandviken
Elisabet Lindelöf
elisabet.lindelof@hos.sandnet.se
070 594 66 47
026 25 13 67

Handikapprådet i Sandviken (KHR)
Elisabet Lindelöf
elisabet.lindelof@hos.sandnet.se
070 594 66 47
026 25 13 67

Senast uppdaterad:
november 24, 2021