Hoppa till innehåll

Bli medlem

Bli medlem i FUB

Tillsammans arbetar vi för att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska bli sedda och ha goda levnadsvillkor. FUB har medlemmar med olika erfarenheter: personer med egen erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga, personal och andra intresserade. Alla behövs i vår gemenskap.

Medlemsavgift

Huvudmedlem betalar full avgift. Familjemedlemmar betalar en lägre avgift. Familjemedlem är den som bor på samma adress som huvudmedlemmen. Medlemsavgiften för huvudmedlem och familjemedlem är olika i länets lokalföreningar.

Tidningen Unik

Som medlem får du Riks-FUB:s tidning Unik som utkommer med 6 nummer per år och i några lokalföreningar ges det ut medlemstidningar och mailas ut nyhetsbrev.