Hoppa till innehåll

Länkar

Adressförteckning över handikapporganisationer i Västra Götaland

www.hvg.nu

Alla väljare – en lättläst hemsida om politik

http://allavaljare.se

Myndigheten för handikappolitisk samordning

www.handisam.se

Nät-tidningen Föräldrakraft:

Föräldrakraft

Hjälpmedelstorget, en hjälpmedelsutställning med fakta, tips och idéer (från Hjälpmedelsinstitutet):

Hjälpmedelstorget

Dalheimers hus, en del av Sociala Resursnämndens verksamhet i Göteborg:

Dalheimers hus

Dart – Kommunikations och dataresurscentrum

Dart

Teckna -en sida om att teckna som språk

Teckna