Tom

Länkar

Adressförteckning över alla handikapporganisationer i Västra Götaland

www.hvg.nu

 

Alla väljare – en lättläst hemsida om politik

http://allavaljare.se

 

Myndigheten för handikappolitisk samordning

www.handisam.se

 

Nät-tidningen Föräldrakraft:

Föräldrakraft

 

Hjälpmedelstorget, en hjälpmedelsutställning med fakta, tips och idéer (från Hjälpmedelsinstitutet):

Hjälpmedelstorget

 

Dalheimers hus, en del av Sociala Resursnämndens verksamhet i Göteborg:

Dalheimers hus

 

Dart – Kommunikations och dataresurscentrum

Dart

 

Teckna -en sida om att teckna som språk

Teckna

 

 

Senast uppdaterad:
januari 10, 2020