FUB VETLANDA

Hej alla, nu ligger all verksamhet nere så något program för fritidsverksamheten finns inte.
Vetlanda fub-förening.

Kontaktperson

Agneta
Lindberg
agnetalindberg62@hotmail.com
070-603 89 93

Bankgiro

718-4674

Länsförbund

FUB Jönköpings län